89

 

مورا ښوونیز او تحصیلي کمپلکس په ۱۳۹۴ لمریز کال کې په کابل کې خپل فعالیت پیل کړ، چې په هېواد کې د ښځو لپاره د تر ټولو غوره او بې جوړې علمي مرکز په توګه، ښوونیز، روزنیز، تحصیلي او روغتیایي خدمتونه د ښځو له لوري ښځوته وړاندې کوي. یاد کمپلکس په لاندې برخو کې معیاري او منظم خدمتونه وړاندې کوي: وړکتون، لېسه، لیلیه، روغتیایي انستیتیوت او پوهنتون. مورا د نړیوالو منل شویو ښوونیزو معیارونو، په نړیواله کچه د تجربه لرونکو ښوونکو او معیاري درسي توکو څخه کټه اخلي. د یادولو ده چې مورا په هېواد کې لومړنی ښوونیز او تحصیلي بنسټ دی، چې ښوونه او اداره یې یوازې د مېرمنو له لوري د مېرمنو لپاره تر سره کېږي.