اطلاعیه بزرگترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان ” مورا” !

اطلاعیه بزرگترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان ” مورا” !

در کانکور متفرقه مورا ( 16 سنبله ) اشتراک کنید و با فیس های مناسب در تایم های مختلف تحصیلات عالی را کسب نمایید.
– کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا با داشتن سرتیفیکت بین المللی ISO 9001 و به عنوان یک مرکز مصئون و امن مناسب ترین فیس ها را در رشته های ذیل با داخله رایگان در نظر گرفته است:
طب معالجوی ۴۵۰۰۰
کمپیوترساینس ۲۵۰۰۰
اداره و تجارت ۱۸۰۰۰
تعلیم وتربیه ( روانشاسی ، بشرشناسی ، جامعه شناسی ، تاریخ وفلسفه ) ۱۶۰۰۰
– ۲۰ فیصد تخفیف در بخش انستیتیوت (قابلگی، نرسنگ، پروتیزدندان، تکنالوژی طبی، رادیولوژی ، فیزیوتراپی، دواسازی و انستیزی)
کودکستان مجهز و معیاری، لیلیه مجهز در یک محیط رویایی، و همچنان ترانسپورتیشن مجهز برای تمامی بخش های شهر وجود دارد.
مورا؛ برای زنان توسط زنان !
ثبت نام جریان دارد
شماره های تماس : ۰۷۷۱۱۱۰۲۲۲/ ۰۷۴۸۳۰۳۰۳۰
آدرس : عقب دفتر مرکزی سره میاشت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *