امتحان کانکو

امتحان کانکو

قابل توجه هموطنان محترم !
هموطنان عزیز اگر می خواهید در بهترین ، باکیفیت ترین و مجهزترین مرکز تحصیلی یعنی کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا به تحصیلات عالی خود ادامه دهید پس عجله کنید امتحان کانکور بهاری سال 1397 بتاریخ 25 حوت 1396 برگزار می شود .
ثبت نام همه روزه جریان دارد ثبت نام همه روزه جریان دارد .

مورا؛ برای زنان توسط زنان
ثبت نام جریان دارد
شماره های تماس : ۰۷۷۱۱۱۰۲۲۲/ ۰۷۴۸۳۰۳۰۳۰
آدرس : عقب دفتر مرکزی سره میاشت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *