دومین مجمع عمومی بنیاد مجادله علیه سرطان

دومین مجمع عمومی بنیاد مجادله علیه سرطان

بنیاد مجادله علیه سرطان که با طرح خانم شینکی کروخیل و حمایت قوی خانم اول کشور و عده از خانم های متعهد در سال 1395 تشکیل گردیده بود، دومین مجمع عمومی آن در حضور جلالتمآب رولا (بی بی گل) غنی، خانم اول کشور و محترم فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور به تاریخ 12 حمل 1397 در قصر مرمرین برگزار گردید.

در برنامه تجدید اساسنامه بنیاد با اکثریت آرای اعضا تصویب و طبق این اساسنامه از میان 17 تن کاندید 9 تن شان در یک فضای آزاد و دیموکراتیک به حیث هیئت مدیره این بنیاد انتخاب گردیدند. که از جمله 9 تن یکی هم هیلی «غرشین» معاون امورعلمی انستیتوت علوم صحی زنان افغان کمپلیکس تعلیمی و تحصیلی مورا به گرفتن 42 رای بلند ترین رای سوم به صفت عضو هیت مدیره بنیاد مجادله علیه سرطان ها انتخاب شد  .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *