موسسه تحصیلات عالی زنان افغان

موسسه تحصیلات عالی زنان افغان برای رشد تحصیلی زنان و ایجاد زمینه های لازم در عرصه

تحصیل به سطح لیسانس و در آینده نزدیک به سطح ماستری برای آنان فعالیت میکند.

پوهنځی ها:

طـب مـعـالجوی (7 سال)

اداره وتــجــارت (4 سال)

کمپیوتر ساینس (4 سال)

تـعـلـیم وتـربیه (4 سال)

تعلیم و تربیه با داشتن بخش های ریاضی، جامعه شناسی، تاریخ و…. در خدمت هموطنان عزیز میباشد.

موسسه تحصیلات عالی زنان افغان از اساتید شناخته شده به سطح ملی و بین المللی و مواد درسی کاملآ

معیاری و بر اساس نیاز های امروزی استفاده میکند.

امکانات:

 کلینیک مجهز صحی برای مواظبت شاگردان و محصلین در داخل کمپلکس

 محیط سالم و سبز در ساحه 22 جریب زمین با در نظرداشت تدابیر لازم امنیتی

 سوپر مارکیت عالی با داشتن کفتریای مجهز که توسط زنان مدیریت میشود

 کتابخانه مجهز با داشتن 22 هزار جلد کتاب در مراحل ابتدایی

 جمنازیوم ورزشی مجهز با وسایل پیشرفته

 پارک های تفریحی

 خدمات انترنتی 24 ساعته

 مجهزترین ترانسپورتیشن