اطلاعیه بزرگترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان ” مورا” !

در کانکور متفرقه مورا ( 16 سنبله ) اشتراک کنید و با فیس های مناسب در تایم های مختلف تحصیلات عالی را کسب نمایید.
– کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا با داشتن سرتیفیکت بین المللی ISO 9001 و به عنوان یک مرکز مصئون و امن مناسب ترین فیس ها را در رشته های ذیل با داخله رایگان در نظر گرفته است:
طب معالجوی ۴۵۰۰۰
کمپیوترساینس ۲۵۰۰۰
اداره و تجارت ۱۸۰۰۰
تعلیم وتربیه ( روانشاسی ، بشرشناسی ، جامعه شناسی ، تاریخ وفلسفه ) ۱۶۰۰۰

23

مورا؛ میزبان اولین کنفرانس علمی و تحقیقی در خصوص سرطان های شایع بین زنان

این کنفرانس با اشتراک ۸۰۰ نفر به هدف افزایش آگاهی زنان درباره “کانسر ثدیه و عنق رحم” و آموزش درباره خود آزمایی و تشخیص زودهنگام این دو سرطان در سالون کنفرانس مورا برگزار شد.

اشتراک کننده گان کنفرانس؛ مدیران، استادان و شاگردان صنوف دوازدهم لیسه های شهر کابل و سایر مردم علاقه مند بودند.

13932853_1154635497931369_5875726530592879270_n