د افغان مېرمنو د لوړو زده کړو موسسه د ښځو د پرمختګ او د تحصیل په برخه کې د لیسانس تر کچې ( چې په راتلونکې کې به یې د ماسټرۍ تر کچې پورې لوړ کړي) ښځوته د زده کړو او تحصیل د زمینې برابرولو په موخه فعالیتونه کوي.

پوهنځي:

 معالجوي طب ( ۷ کاله)

 اداره او سوداګري (۴ کاله)

 کمپیوټرساینس (۴ کاله)

 ښوونه او روزنه ( ۴ کاله)

د افغان مېرمنو د لوړو زده کړو موسسه د اوسنیو اړتیا وو سره سم، په ملي او نړیواله کچه د پېژندل شویو ښوونکو او په بشپړه توګه معیاري درسي توکو څخه ګټه پورته کوي.

امکانات:

 په لومړنیو پړاوونو کې د ۲۲ زره ټوکه کتابونو په درلودلو سره مجهز کتابتون

 د کمپلکس په دننه کې د شاګردانو او محصلینو لپاره مجهز روغتون

 د اړینو امنیتي تدابیرو په نیولو سره ۲۲ جرېبه سالم او شین چاپیریال

 تفریحي پارکونه

 د مجهزې کفتریا لرونکی لوی سوپر مارکېټ، چې د ښځو له لوري اداره کېږي

 د پرمخ تللیو سامانونو درلودونکی د لوبو جمنازیوم

 ۲۴ ساعته انټرنېټي خدمتونه

 پر مخ تللی ترانسپورتېشن