د بې سوادۍ او د ښځو پروړاندې د پوهې او زده کړو د محرومیتونو له منځه وړلو، ښوونې او روزنې ته د ښځو لاس رسي او ټولنې ته د مسلکي ښځینه کدرونو وړاندې کولو په موخه په بېلا بېلو ښوونیزو، روزنیزو، تحصیلي او روغتیایي کچو ( وړکتون، ښوونځی، د روغتیایي علومو انسټیټیوت، پوهنتون او لیلیه) سره د افغان نجونو او مېرمنو لپاره د معیاري خدمتونو وړاندې کول.