د افغان مېرمنو او نجونو لیلیه د ۹۶۰ تنو په ځایولو سره د مورا ښوونیز او روزنيز کمپلکس په د ننه

کې لاندې اسانتیاوې لري:

  •  د شاګردانو او محصلینو د درملنې لپاره مجهز
  •  د شاګردانو او محصلینو د درملنې لپاره مجهز روغتیایی کلینیک
  •  په لومړیو مرحلو کې د ۲۲۰۰۰ ټوکه کتابونو په درلودلو سره مجهز کتابتون
  •  د ژوند د چاپېریال له مخې د ۲۲ جریبه ځمکې په درلودلو سره شنه او تر ټولو غوره چاپېریال
  •  د غوره کفتریا په درلودلو سره مجهز سوپرمارکیټ چې د ښځو له لوري اداره کېږي
  •  مجهز سپورټي جمنازیوم
  •  ۲۴ ساعته انترنتي خدمتونه
  •  د اوسېدو لپاره غوره او مجهزې کوټې
  •  مجهز پخلنځی او داسې نورې آسانتیاوې
  •  تفریحي پارکونه