لیلیه دختران و زنان افغان در کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا با گنجایش 960 تن و داشتن امکانات

ذیل در خدمت هموطنان عزیز میباشد:

  • – کلینیک مجهز صحی برای مواظبت شاگردان و محصلین در داخل کمپلکس
  • – کتابخانه مجهز با داشتن 22 هزار جلد کتاب در مراحل ابتدایی
  • – محیط سالم و سبز در ساحه 22 جریب زمین با در نظرداشت تدابیر لازم امنیتی
  • – جمنازیوم ورزشی مجهز با وسایل پیشرفته
  • – سوپر مارکیت عالی با داشتن کفتریای مجهز که توسط زنان مدیریت میشود
  • – خدمات انترنتی 24 ساعته
  • – اتاق های معیاری با امکانات لازم معیشتی
  • – پارک های تفریحی
  • – آشپزخانه مجهز

و ده ها سهولت دیگر