C360_2016-06-09-13-44-34-622

 

 

 

 

 

این مکتب با کسب جواز از وزارت محترم معارف آماده ارائه خدمات تعلیمی با معیار های پزیرفته شده برای طبقه اناث میباشد.

مکتب دختران افغان دارای این ویژه گیها میباشد:

 • داشتن لابراتوار های مجهز و جداگانه برای هر مضمون
 • تدریس مضمون معلومات عمومی (General Knowledge)
 • تدریس مضمون محیط و صحت
 • تدریس مضامین انگلیسی و کمپیوتر از صنف اول الی دوازدهم بر اساس یک برنامه خاص تدریجی
 • تدریس تمامی مضامین توسط استادان باتجربه در مسلک خودشان که توسط رقابت آزاد استخدام شده اند و دارای سند های لیسانس میباشند.
 • تعمیر معیاری با امکانات پیشرفته
 • کتابخانه مجهز با گنجایش 000 85 جلد کتاب
 • زیباترین و پاکترین ساحه از نظر محیط زیست در شهر کابل در حدود ۲۲ جریب زمین
 • لیلیه با گنجایش ۹۶۰ تن شاگرد و محصل
 • ترانسپورتیشن مجهز
 • جمنازیوم
 • مارکیت، که جوابگوی تمامی نیاز های متعلمین و محصلین در داخل کمپلکس میباشد و توسط اناث مدیریت میشود.

.