فرصت های شغلی در مجتمع آموزشی مورا

استاد انگلیسی

کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا در بخش تدریس زبان انگلیسی  به استادان مسلکی از طبقه اناث که  تجربه تدریس داشته باشند نیاز دارد.
علاقمندان میتوانند خلص سوانح خود را به ایمیل ادرس ذیل بفرستند: mec@moraa.edu.af
ویا به شماره های ۰۷۴۸۳۰۳۰۳۰ / ۰۷۷۱۱۱۰۲۲۲ به تماس شوند.

22815320_1583644105030504_598093681329593430_n

استاد کمپیوتر

کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا در بخش تدریس پروگرام های کمپیوتر  به استادان مسلکی از طبقه اناث که  تجربه تدریس داشته باشند نیاز دارد.
علاقمندان میتوانند خلص سوانح خود را به ایمیل ادرس ذیل بفرستند: mec@moraa.edu.af
ویا به شماره های ۰۷۴۸۳۰۳۰۳۰ / ۰۷۷۱۱۱۰۲۲۲ به تماس شوند.

22815320_1583644105030504_598093681329593430_n