کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا به عنوان اولین،  بزرگترین و بینظیر ترین کمپلکی تعلیمی و تحصیلی زنان در افغانستان فعالیت میکند .موسسه تحصیلات عالی مورا یک بخش مهم از کمپلکس تعلیمی و تحصیلی مورا بوده و محصلین را در برنامه های لیسانس که بر اساس معیارات تعیین شده وزارت تحصیلات عالی استوار است می پذیرد.این موسسه در حال حاضر در رشته های علوم طبی ؛ کمپیوترساینس ، مدیریت اداره و تجارت، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ و علوم انسانی  به سطح لیسانس در خدمت محصلین عزیز قرار دارد.

لست پوهنځی ها:

  • پوهنځی طب معالجوی
  • پوهنځی مدیریت اداره و تجارت
  •  پوهنځی کمپیوتر ساینس
  • پوهنځی تعلیم و تربیه (روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ، علوم انسانی)

شرایط پذیرش در امتحان کانکور:

  1. 6 قطعه عکس
  2. 4 کاپی از تذکره
  3. 4 کاپی از شهادتنامه

تماس:

شماره های تماس :  0748303030 و  0771110222

ایمل آدرس: admissions@moraa.edu.af