این انستیتیوت با داشتن کادر هاواساتید مجرب و مسلکی طبقه اناث در رشته های مختلف که به وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت  صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان ثبت و راجسترمیباشند با فراهم نمودن زمینه تحصیلات برای آنعده دختران وزنانیکه در حال حاضر بنابر دلایل متعدد، از ادامه تحصیلات عالی و نیمه عالی محروم می باشندزمینه سازی نموده جواز فعالیت انستیتیوت علوم صحی زنان افغان از طریق وزارت محترم صحت عامه تائید گردیده این انستیتیوت با داشتن کریکولم های تدریسی استندردملی وبین المللی ومواد درسی مطابق به نیازمندی روزجهان صحت مجهز میباشد. و با ایجاد یک محیط مناسب درسی در طول روز با تایم های مختلف در خدمت خواهران گرامی میباشد

انستیتیوت علوم صحی زنان افغان از حمایت نهاد های ملی و بین المللی برخورداراست:
 • انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان
 • انجمن قابله های افغانستان

 

رشته های انستیتیوت علوم صحی زنان افغان 
 1. قابلگی عالی (دوسال)
 2. نرسنگ عالی(3سال)
 3. پروتیزدندان(2سال)
 4. دوا سازی (دوسال)
 5. فزیوتراپی(3سال)
 6. تکنا لوژی طبی(2سال)
 7. انستیزی(یکسال)البته با داشتن سند نرسنگ یا قابلگی
 8. رادیولوژی(3سال)
اسناد مورد نیاز برای ثبت نام :
 1. اسناد فراغت صنف 12
 2. کاپی تذکره تابعیت محصل
 3. کاپی تذکره ولی محصل
 4. 12قطعه عکس
تماس:

شماره های تماس :  0748303030 و  0771110222

ایمیل آدرس: admissions@moraa.edu.af